אודות מרחבי למידה ירוקים

תכנית מל"י הינה מיזם משותף לתחום פיתוח סביבת הלמידה באגף בכיר מיפוי ותכנון, אגף א' חינוך יסודי, תחום החוות החקלאיות באגף לחינוך התיישבותי, תחום הקיימות במזכירות הפדגוגית, אגף ילדים ונוער בסיכון וג'וינט אשלים. התכנית פועלת להקמת מרחבי למידה ירוקים בחצר בית הספר היסודי, במטרה לאפשר למידה חוץ כיתתית במגוון כל המקצועות הנלמדים, לאפשר למידה משמעותית רב-תחומית תוך מתן מענים ייחודיים למגוון תלמידים  ופיתוח מסוגלות אישית ולימודית

מלי מרחבי למידה ירוקה